گیلان وکالت

مشاوره حقوقی - وکالت تخصصی

مشاوره حقوقی وکالت تخصصی

توسط تیم متخصص و مجرب از وکلای حرفه ای و با تجربه درامور:

ملکی،اراضی و املاک

وکالت در طرح و دفاع از کلیه دعاوی ملکی،اراضی و املاک از جمله:

کلیه دعاوی ناشی از خرید،فروش و اجاره املاک، از قبیل:

الزام به تنظیم سند رسمی

الزام به اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی

الزام به تنظیم سند رسمی اجاره

تخلیه املاک تجاری و مسکونی

مطالبه سرقفلی

و...

کلیه دعاوی راجع به تصرفات غیرقانونی املاک از قبیل:

خلع ید

رفع تصرف عدوانی

رفع مزاحمت و رفع ممانعت از حق

و ...

کلیه دعاوی راجع به املاک و اموال مشاع از قبیل :

افراز ملک مشاع

دستور فروش ملک مشاع

تقسیم و تفکیک ملک مشاع

و ...

کلیه پرونده های ملکی اراضی توسط کارگروهی از وکلای پایه یک دادگستری، با تجربه و متخصص در امور ملکی و البته با حق الوکاله متعارف بررسی و پیگیری می گردد.

 

شماره تماس:


همراه مؤسسه:

53 30 430 0911

تلفن مؤسسه:

61 15 26 33 - 013


جهت کسب اطلاعات بیشتر روی هریک از موضوعات ذیل کلیک نمایید.

وکالت.وکیل دعاوی اموال غیر منقول در رشت-گیلان

وکالت.وکیل خلع ید در رشت-گیلان

وکالت.وکیل دعوی تصرف عدوانی در رشت-گیلان

وکالت.وکیل مزاحمت از حق در رشت-گیلان

وکالت.وکیل ممانعت از حق در رشت-گیلان

وکالت.وکیل افراز املاک مشاع در رشت-گیلان

وکالت.وکیل تقسیم املاک مشاع در رشت-گیلان

وکالت.وکیل تفکیک املاک مشاع در رشت-گیلان

وکالت.وکیل تحدید حدود اراضی در رشت-گیلان

وکالت.وکیل ابطال مبایعه نامه در رشت - گیلان

مشاوره حقوقی - وکالت تخصصی