گیلان وکالت

مشاوره حقوقی - وکالت تخصصی

مشاوره حقوقی وکالت تخصصی

توسط تیم متخصص و مجرب از وکلای حرفه ای و با تجربه درامور:

خانواده

وکالت در طرح و دفاع از کلیه دعاوی خانواده از جمله:

مهریه

توقیف اموال  / اعسار/ درخواست تقسیط و...                                                            

طلاق

طلاق از سوی زوج/ طلاق از سوی زوجه/ طلاق توافقی و ...

تمکین

حکم عدم تمکین/ تمکین عام/ تمکین خاص و ...

نفقه

نفقه زوجه/ نفقه فرزند

حضانت

اثبات عدم صلاحیت و سلب حضانت/ تعیین قرار ملاقات فرزند

ازدواج موقت

اثبات زوجیت

اجازه ازدواج مجدد

فسخ نکاح

تغییر جنسیت

اخذ حکم رشد

و سایر دعاوی خانواده ...

کلیه پرونده های مربوط به امور و موضوعات خانواده توسط وکیل و وکلای حاذق،با تجربه و متخصص در امور خانواده انجام می گردد.

 

 

شماره تماس:


همراه مؤسسه:

53 30 430 0911

تلفن مؤسسه:

61 15 26 33 - 013

 


** جهت کسب اطلاعات بیشتر روی هریک از موضوعات ذیل کلیک نمایید**


وکالت.وکیل مهریه در رشت-گیلان

وکالت.وکیل طلاق در رشت-گیلان

وکالت.وکیل طلاق توافقی در رشت-گیلان

وکالت.وکیل دعوی عدم تمکین در رشت-گیلان

وکالت.وکیل نفقه در رشت-گیلان

وکالت.وکیل حضانت در رشت-گیلان

وکالت.وکیل امور حقوقی مربوط به تغییر جنسیت در رشت-گیلان

وکالت.وکیل تقسیط مهریه در رشت-گیلان

وکالت وکیل دادخواست اعسار از پرداخت مهریه در رشت - گیلان

وکالت وکیل تعدیل (کاهش) اقساط مهریه در رشت - گیلان

مشاوره حقوقی - وکالت تخصصی